1. „Łódź”
Wykonawca – Zbigniew Stańko z Łętowni
Cechy charakterystyczne – wiklina gotowana, biała, niekorowana
Rzeźba obecnie nie istnieje

2. „Rudniczanka”
Wykonawca – Zbigniew Stańko z Łętowni
Cechy charakterystyczne – wiklina niekorowana, gotowana
Rzeźba obecnie nie istnieje

3.”Cztery świata strony”
Wykonawca – Eugeniusz Waliłko z Rudnika nad Sanem
Cechy charakterystyczne – wiklina gotowana, biała, barwiona
Rzeźba znajduje się w magazynie Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem

4.”Samolot”
Wykonawca – Józef Mądro z Rudnika nad Sanem
Cechy charakterystyczne – wiklina gotowana
Rzeźba znajduje się na poddaszu Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem

5.”Budka Suflera”
Wykonawca – Danuta Niedziałek
Cechy charakterystyczne – wiklina gotowana, biała, niekorowana, łyko
Rzeźba znajduje się w magazynie Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem