09.08.2009

Dyrektor MOK dziękuje Panu Grzegorzowi Sekulskiemu za wykonanie zdjęć