10. 10. 2007 r., godz. 18:00

Wieczorny koncert rozpoczęła dyrektor MOK Krystyna Wójcik ciepłym powitaniem Sponsorów, Przyjaciół oraz Darczyńców Centrum Wikliniarstwa.
Koncert pt. „Miłość, to wielki skarb” wykonał Konrad Mastyło, znakomity pianista krakowskiej „Piwnicy pod Baranami” w towarzystwie utalentowanych wokalistek: Klaudii Kurowskiej, Magdaleny Szumilas oraz Sylwii Buchalskiej. Koncert był formą podziękowania i dedykowany był tym, którzy od 2000 r. uczestniczyli w kampanii promującej Miasto i Gminę Rudnik nad Sanem jako Polską Stolicę Wikliniarstwa. Do tego grona należą: organizatorzy, współorganizatorzy i sponsorzy imprezy gospodarczo – kulturalnej „Wiklina Rudnik nad Sanem” z lat 2000 – 2007, darczyńcy Centrum Wikliniarstwa, rzemieślnicy – wikliniarze, media, artyści, naukowcy, lokalni przedsiębiorcy i wytwórcy, przedstawiciele kultury, oświaty, stowarzyszeń, instytucji realizujących zadania związane z promocją wikliniarstwa.
Po koncercie gospodyni złożyła podziękowanie wszystkim gościom i artystom za przybycie. Organizatorem Imprezy był Burmistrz Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem.