Aktualności

2 września 2022 r. Koło Gospodyń Wiejskich „Sąsiadeczki” z Łaszczówki zwiedziło Centrum Wikliniarstwa oraz wzięło udział w warsztatach wikliniarskich.