Centrum Wikliniarstwa zwiedziła Kadra i Pracownicy Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie oraz podległe jednostki Wojskowych Komend Uzupełnień – 06.06.2014r.