Biblioteka w Rudniku nad Sanem wraz z Filią w Przędzelu zorganizowała kolejne spotkania poświęcone przepięknej porze roku jaką jest jesień.

Tym razem gościliśmy kl.I z PSP nr 1 z p. Renatą Ochał oraz kl.II i III z PSP w Przędzelu z p. Małgorzatą Fluda. Wstępem do zajęć były zagadki o zwiastunach jesieni, które możemy zauważyć w przyrodzie. Zajęcia zostały też urozmaicone działaniami plastycznymi. Tym razem naszą propozycję były ekodrzewka wykonane z plastikowych nakrętek w kolorach jesiennych oraz domalowanie Pani Jesieni jej atrybutów. Uczniowie mieli możliwość rozwijania własnej aktywności i spostrzegawczości poprzez układanie puzzli i rozsypanek obrazkowych. Dodatkowo cenną zaletą tych wizyt jest wypożyczanie książek do domu, które można wymienić na następnych spotkaniach, kształtując w ten sposób postawę świadomego i odpowiedzialnego czytelnika potrafiącego wybrać odpowiednią dla siebie pozycję – dbać o nią i zwrócić ją w terminie do biblioteki. Na zakończenie dzieci z Rudnika zostały zaproszone do zwiedzenia wystawy lalek w Centrum Wikliniarstwa. Wszystkie prace wykonane podczas zajęć można oglądać w naszych bibliotekach.