AktualnościAktualności Biblioteka

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego przekazała naszej bibliotece niezwykłą książkę Jana Karskiego „Tajne państwo”. Do książki dołączony jest audiobook nagrany przez aktora młodego pokolenia Jakuba Gierszała.
Pierwsze wydanie książki ukazało się w języku angielskim w nakładzie blisko 400 tys. egzemplarzy. Książka uzyskała znakomite recenzje i znalazła się na liście amerykańskich bestsellerów. W Polsce książka została opublikowana dopiero w 1999 r., 55 lat po jej pierwszym wydaniu w Stanach Zjednoczonych i ponownie w nowym tłumaczeniu w 2014 r. Jan Karski napisał „Tajne Państwo” w czasie wojny, zaczął w marcu a skończył w sierpniu 1944 r. w Stanach Zjednoczonych. Pierwotnie autor miał zachęcić opinię publiczną w Ameryce do nakręcenia filmu, ale ten pomysł się nie zrealizował. Książka od początku miała jasno określony cel – przedstawić zachodniemu społeczeństwu sytuację w okupowanej Polsce, działania Polskiego Państwa Podziemnego, zagładę narodu żydowskiego, wojenną rzeczywistość. Obudzić sumienie świata, zmienić bieg historii?  Z dnia na dzień marzenia młodego, wykształconego chłopaka o pracy w dyplomacji rozsypują się w pył, podobnie jak marzenia innych w tamtym czasie. Podejmuje walkę, ale nie zbrojną, zostaje kurierem, który przemierza Europę jako emisariusz. Utrzymuje kontakt między władzami konspiracyjnymi a Rządem RP na Uchodźctwie. Złapany i torturowany przez Niemców, bojąc się, że dłużej nie wytrzyma bólu i zdradzi, targa się na własne życie. Ryzykując, przedostaje się dwukrotnie do getta a następnie do obozu przejściowego niedaleko Bełżca. Jako naoczny świadek zagłady Żydów, spotyka się z głowami państw, politykami, kluczowymi organizacjami Alianckimi, próbując ich nakłonić do zdecydowanych działań. Warto zwrócić uwagę, że Jan Karski napisał tę książkę w wieku trzydziestu lat. Wszystkie jego dokonania i przeżycia były więc bardzo żywe i przedstawione z perspektywy młodego, ale jakże dojrzałego człowieka.