Przy zapisie do biblioteki należy:

  • okazać się dokumentem tożsamości (dowód osobisty, legitymacja uczniowska, legitymacja studencka)
  • zapoznać się z Regulaminem Wypożyczalni i Czytelni
  • podpisać deklarację przestrzegania Regulaminów
  • wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów bibliotecznych

Usługi biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne. (Ustawa o bibliotekach Dz. U. 1997 Nr 85, poz. 539, art. 14).
Opłaty mogą być pobierane m.in.:

  • za usługi reprograficzne,
  • w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
  • za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
  • za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.