19.01.2008

http://www.mokrudnik.pl/gfx/pics/mok/inwentaryzacja_ncr_pelna/projekt.jpg

Inwentaryzacja eksponatów wykonanych w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, ze środków pozyskanych w ramach projektu „Aktywność mieszkańców szansą rozwoju powiatu niżańskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektora Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 – 2006) „Działanie 2.7″ Pilotażowy Program Lider +”.
Kwota pozyskana przez Miejski Ośrodek Kultury w roku 2007:   52.560 zł.