1.”Anioł Stróż”
Wykonawca:

Rzeźbę wykonali: Andrzej Piszczek z Krynicy oraz Janusz Wielgus
Skrzydła i aureolę wykonali: Ryszard Grzybowski i Elżbieta Bis

Rzeźba powstała podczas Imprezy Plenerowej Wiklina 2006 w Rudniku nad Sanem
Miejsce ustawienia – Nad stawem w Rudniku nad Sanem