Artyści i wyplatacze podczas pracy w Centrum Wikliniarstwa
i na skwerach miasta

I Międzynarodowe Sympozjum Form Przestrzennych w Wiklinie w obiektywie uczestników