Artyści – Uczestnicy I Międzynarodowego Sympozjum
Form Przestrzennych w Wiklinie
Rudnik nad Sanem Maj 2009
Anna Wszyndybył – Warszawa – komisarz
artysta rzeźbiarz, wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, członek Związku Polskich Artystów Plastyków
www.annawszyndybył.pl

Greco De Angelis – Włochy
artysta rzeźbiarz
www.greco.galeriasart.pl

Aleksandra Ławicka – Cuper – Warszawa
architekt, członek ZPAP
www.aleksandralawicka.com

Małgorzata Minchberg – Warszawa
artysta rzeźbiarz, pedagog, członek ZPAP
www.pole-sztuki.pl/

Ivo Nikić – Serbia
artysta wizualny
www.ivonikic.com

prof. Leon Podsiadły – Wrocław
artysta rzeźbiarz, Akademia Sztuk Pięknych – Wrocław
www.asp.wroc.pl

Tatiana Pytkowska – Warszawa
artysta malarz, członek ZPAP
www.tatianapytkowska.pl

Włodzimierz Pytkowski – Warszawa
artysta projektant, członek ZPAP
www.pytkowski-art.com

Artyści i wyplatacze podczas pracy w Centrum Wikliniarstwa i na skwerach miasta

I Międzynarodowe Sympozjum Form Przestrzennych w Wiklinie w obiektywie uczestników

Chwila relaksu…

Prace powstałe podczas
I Międzynarodowego Sympozjum Form Przestrzennych w Wiklinie
Rudnik nad Sanem Maj 2009