Centrum Wikliniarstwa zwiedzili Harcerze z 52 Drużyny WDH „Czarny LAS” w ramach Zlotu Patriotycznego „Bitwa II – Mój Patriotyzm” – 14.10.2016r.