W Centrum Wikliniarstwa odbyły się warsztaty wikliniarskie, w których wzięła udział grupa ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Puls dla rozwoju” z Koprzywnicy. Uczestnicy warsztatów zwiedzili również Centrum Wikliniarstwa oraz Młyn – Kaszarnię w Rudniku nad Sanem – 11.08.2015r.