Grupa ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu zwiedziła Centrum Wikliniarstwa oraz wzięła udział w pokazie wyplatania.