Centrum Wikliniarstwa zwiedziła liczna grupa uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzywej Wsi – 31.03.2014r.