Centrum Wikliniarstwa zwiedziła grupa uczniów z Publicznego Gimnazjum im. „Orląt” wraz z opiekunem – 14.01.2014r.