20 czerwca 2015r. grupa turystów z Wożuczyna k/ Tomaszowa Lubelskiego zwiedziła Centrum Wikliniarstwa oraz wzięła udział w pokazie wyplatania.