18.07.2014 r. Centrum Wikliniarstwa zwiedziła grupa redaktorów TVN pilotowana przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Celem wizyty był rekonesans przed nakręceniem materiału.