Aktualności

W dniu 1 września 2018 r. nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” w ramach rządowego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, który realizuje Narodowy Instytut Wolności. Uroczystość wręczenia symbolicznych czeków odbyła się w Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie podczas III Podkarpackiego Forum Obywatelskiego.
O granty w wysokości do 5 tys. zł. na swoją działalność i realizowane projekty mogły ubiegać się młode organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.
W tym roku o pieniądze ubiegało się 215 wnioskodawców. Do dalszej oceny projektów zakwalifikowało się 171 inicjatyw, z których dofinansowanie otrzyma
84 na łączną kwotę 350 tys. zł. Spośród nich wyłoniono 12 najlepiej ocenionych projektów. Wśród wyróżnionych Beneficjentów znalazła się grupa nieformalna: „Młodzi aktywni” z Patronem: Towarzystwem Miłośników Ziemi Rudnickiej, którzy otrzymali symboliczny czek w kwocie 5 tys. zł na realizację projektu: „Twórcze spotkania z haftem, ceramiką i plecionkarstwem”
Wiceprezes TMZR Krystyna Wójcik oraz koordynator projektu Aneta Jakubowska odebrały symboliczny bon z rąk Wicepremiera – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego.