Grupa emerytów z Dębicy

15 września 2022 r. grupa emerytów z Dębicy zwiedziła Centrum Wikliniarstwa oraz wzięła udział w nauce wyplatania.