Centrum Wikliniarstwa odwiedziła grupa dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z opiekunem – 18.11.2013