Centrum Wikliniarstwa zwiedziła grupa dzieci z Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem wraz z opiekunem – 16.10.2013r.