Grupa aktywnych kobiet z terenu gminy Koprzywnica (sołectwo Błonie i Gnieszowice) wraz z dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Alicją Stępień 16.09.2010