15 października 2013r. Centrum Wikliniarstwa zwiedzili goście Burmistrza Waldemara Grochowskiego:
– Andrzej Hojna przewodzący NSZZ Solidarność Polimex – Mostostal S.A., który był w Rudniku nad Sanem w sprawie Wytwórni Konstrukcji Stalowych „Mostostal” oraz jest zaangażowany w pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w swoim regionie
– Marek Bieńkowski ks. Dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej
– Tomasz Szostek ks. Wicedyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej