26.09.2014r. odwiedzili nas uczniowie klas Ic i Id z panią Beatą Karaś-Jaszczur z Publicznego Gimnazjum im. Orląt aby zapoznać się z nowościami zakupionymi w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych – Priorytet 2. Uczniowie zostali poinformowani na jakich zasadach będą wypożyczane książki oraz jak korzystać z katalogu elektronicznego i kartkowego. Na zakończenie spotkania pani Beata odebrała ulotki i plakat informujący o pozyskanych nowościach, następnie młodzież zwiedziła Centrum Wikliniarstwa.