20.12.2011 Nauczyciele i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Domostawie

12.12.2011 Wizyta redaktora Zenona Dubisa i operatora Wojciecha Kaszuba z Telewizji Polskiej Rzeszów

08.12.2011 Grupa pracowników na czele z Andrzejem Chmurą – Dyrektorem Muzeum Ziemi Leżajskiej

28.11.2011 Nauczyciele i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Przędzelu

16.11.2011 Wizyta red. Polskiego Radia Rzeszów Marii Kornaga

10.11.2011 Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Orląt w Rudniku nad Sanem – uczestnicy zajęć artystycznych

09.11.2011 Nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem

09.11.2011 Dzieci i nauczyciele z Miejskiego Przedszkola w Rudniku nad Sanem

07.11.2011 Nauczyciele i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Rudniku nad Sanem

02.11.2011 Zdjęcia z realizacji materiału „Życie z pasją”

29.10.2011 Delegacja z Rejonu Pyriatyńskiego obwodu połtawskiego na Ukrainie

28.10.2011 Turyści z miejscowości: Radgoszcz, Żabno, Wadowice, Mielec, Iłkowice, Dąbrowa Tarnowska

27.10.2011 Turyści z Mielca i Tarnowa

26.10.2011 Turyści z Tarnowa, Dębicy i okolic

26.10.2011 Nauczyciele i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem

25.10.2011 Turyści z Tarnowa i okolic

25.10.2011 Nauczyciele i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Rudniku nad Sanem

24.10.2011 Turyści z Dębicy i okolic

21.10.2011 Turyści z Dobrzechowa, Strzyżowa, Wiśniowej, Jasła, Kołaczyc, Sędziszowa Małopolskiego i okolic

20.10.2011 Turyści z Harklowej, Przysiek, Frysztaka, Libuszy, Gorlic i okolic

19.10.2011 Turyści z Krosna, Wojaszówki, Jaszczwi, Odrzykonia, Wietrzna, Łęk Dukielskich, Zręcina, Chorkówki, Równego, Świerzowej Polskiej i okolic

19.10.2011 Pani dyrektor Iwona Markocka z dziećmi z Miejskiego Przedszkola w Rudniku nad Sanem

17-18.10.2011 Turyści z Krosna, Brzozowa, Jedlicza, Zarszyna, Rymanowa, Sanoka i okolic

15.10.2011 Wernisaż wystaw: WITRAŻ, SZKŁO, CERAMIKA – Beata Handziak i WIKLINA ARTYSTYCZNA I UŻYTKOWA – Firma Patkar

12.10.2011 Nauczyciele i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Stalowej Woli

07.10.2011 Leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie

07.10.2011 Jesienny spacer szlakiem wiklinowych rzeźb

06.10.2011 Uczniowie klasy IIc Publicznego Gimnazjum im. Orląt w Rudniku nad Sanem, uczestnicy zajęć artystycznych

05.10.2011 Dzieci i Siostry Służebniczki z Ochronki w Rudniku nad Sanem

05.10.2011 Wizyta Michała Pieli, aktora grającego Aspiranta Nocula w filmie „Ojciec Mateusz” oraz Wicestarosty Powiatu Niżańskiego Sławomira Czwala

05.10.2011 Nauczyciele i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeżowem Kameralnem

04.10.2011 Nauczyciele i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Sandomierzu

04.10.2011 Prace zabezpieczające wiklinowe rzeźby przed zimą

29.09.2011 Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Orląt w Rudniku nad Sanem, uczestnicy zajęć artystycznych

27.09.2011 Grupa przyjaciół ze Stowarzyszenia Serfenta z Cieszyna

27.09.2011 Nauczyciele i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Nisku

26.09.2011 Sandomierskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego – Lokalnej Grupy Działania

26.09.2011 Uczniowie klas: IIIa i IIIe Publicznego Gimnazjum im. Orląt w Rudniku nad Sanem

24.09.2011 Goście p. Edwarda Tomeckiego – delegacja z Portugalii

22.09.2011 Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Orląt w Rudniku nad Sanem – uczestnicy zajęć artystycznych

21.09.2011 Nauczyciele i uczniowie klas IV-VI PSP nr 3 im. Marii Konopickiej w Rudniku nad Sanem

20.09.2011 Rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli doc. dr inż. Janusz Bek

20.09.2011 Dyrekcja Zespołu Szkół w Jeżowem – Centrum, polonista Ryszard Mścisz oraz p. Zofia Daszuta – wnuczka wieloletniego kierownika Szkoły Powszechnej w Jeżowem Rudolfa Baumbergera

19.09.2011 Burmistrz Strzyżowa p. Marek Śliwiński z Rodziną

15.09.2011 Spotkanie przedwyborcze z prof. Romualdem Szeremietiewem, dziekanem Wydziału Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli, byłym Ministrem Obrony Narodowej

10.09.2011 Wernisaż wystawy Antoniego Szczepanika i Mikołaja Ćwioka – fotografia „KILIMANDŻARO”

08.09.2011 Podkarpacka Sekcja Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego, zaproszona przez rudniczankę p. Mieczysławę Karaś

03.09.2011 Krąg Seniorów i Starszyzny ZHP Hufca Pabianice

02.09.2011 Dzieci z PSP nr 1 w Rudniku nad Sanem zwiedziły Centrum Wikliniarstwa oraz wzięły udział w zajęciach scenicznych w Domu Kultury pod kierunkiem Dyrektor MOK – Krystyny Wójcik

01.09.2011 Zakończenie praktyk studenckich w Miejskim Ośrodku Kultury w Rudniku nad Sanem

31.08.2011 Grupa Seniorów z Poznania

28.08.2011 Impreza MOTO – MANIAK

26.08.2011 Uczestnicy kolonii z Orońska

17.08.2011 Spotkanie Zarządu i Zespołu Redakcyjnego Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej

14.08.2011 Członkowie Przeworskiego Koła Turystyki Rowerowej „Leliwa”

05.08.2011 Goście z Warszawy, Olkusza i Nowego Jorku

23.07.2011 Udział delegacji Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem w Podkarpackich Prezentacjach Artystycznych w ramach XV Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. Pokazy trzech kolekcji wiklinowej mody

16.07.2011 Uczestnicy wyjazdu integracyjnego projektu: „Aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Wilczyce”

07.07.2011 Goście Nadleśnictwa Rudnik – przedstawiciele Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśników z Nadleśnictwa Nawojowa

07.07.2011 Grupa szachistów z Tomaszowa Lubelskiego i Rzeszowa biorąca udział w XXII Ogólnopolskim Kolonijno – Wypoczynkowym Turnieju Szachowym w Rudniku nad Sanem

05.07.2011 Grupa szachistów z Małopolski biorąca udział w XXII Ogólnopolskim Kolonijno – Wypoczynkowym Turnieju Szachowym w Rudniku nad Sanem

04-06.07.2011 Warsztaty wikliniarskie studentów I roku Instytutu Architektury Wnętrz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

20.06.2011 Grupa z Ukrainy z miasta Chervonozavodsky (Czerwonozawadzkie)

16.06.2011 Wodowanie wiklinowego smoka

16.06.2011 Uczestnicy i opiekunowie Warsztatów Terapii Zajęciowej z Rzeszowa

16.06.2011 Młodzież i opiekunowie niemieckiego miasta partnerskiego Zespołu Szkół w Ulanowie

15.06.2011 Uczestnicy projektu systemowego „Sami swoi” realizowanego przez MOPS Hajnówka współfinansowanego z EFS

14.06.2011 Nauczyciele i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Przeworsku

12.06.2011 Młodzież ze Szkolnego Koła Caritas Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku

10.06.2011 Pracownicy i uczestnicy projektu aktywizacji zawodowej z Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Sandomierzu

03.06.2011 Goście Burmistrza Waldemara Grochowskiego: Ks. kapelan krajowy mł. bryg. dr Jan Krynicki, Adam Węgrzyn – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant” w Rzeszowie, Tadeusz Niedziałek – Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli, Ks. Tomasz Szostek – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem

01.06.2011 Nauczyciele i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzeszowie

25.05.2011 Spotkanie informacyjno-promocyjne, dotyczące naboru wniosków do „Małych Projektów” zarganizowane przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”

24.05.2011 Wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Rudniku nad Sanem

22.05.2011 IV Rocznica Centrum Wikliniarstwa

05.2011 Przygotowania do IV rocznicy Centrum Wikliniarstwa i kolejnej edycji imprezy gospodarczo-kulturalnej „Wiklina 2011 Rudnik nad Sanem”

21.05.2011 Pani Poseł Renaty Butryn – grupa „Broniszowianki” działająca przy KGW w Broniszowie

12.05.2011 Telewizja Miejska Stalowa Wola w Centrum Wikliniarstwa

10.05.2011 Smocza Jama w Centrum Wikliniarstwa

20.04.2011 …w oczekiwaniu na Wielkanoc 2011…

20.04.2011 Siostry Służebniczki oraz Wychowankowie z życzeniami wielkanocnymi

19.04.2011 Nauczyciele i uczniowie z Publicznego Gimnazjum im. Orląt w Rudniku nad Sanem

19.04.2011 Dzieci z Przedszkola Miejskiego w Rudniku nad Sanem

14.04.2011 Spotkanie przedstawicieli placówek oświatowo-wychowawczych Gminy Rudnik nad Sanem w Centrum Wikliniarstwa

12.04.2011 Wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – warsztaty wikliniarskie

07.04.2011 Członkinie Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Niwiska

01.04.2011 Nauczyciele i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Rudniku nad Sanem

29.03.2011 Nauczyciele i uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Przędzelu

28.03.2011 Pracownicy Starostwa Powiatowego w Leżajsku oraz Goście z Lombardii – wizyta w ramach projektu realizowanego we współpracy z Fundacją Inicjatyw Menedżerskich

28.03.2011 Nauczyciele z Zespołu Szkół nr 4 w Stalowej Woli oraz szkoły partnerskiej z miejscowości Como (Włochy)

11.03.2011 Wernisaż wystawy Włodzimierza Pytkowskiego (rzeźba) i Tatiany Pytkowskiej (malarstwo) w Galerii Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem

09.03.2011 Spotkanie przedstawicieli placówek oświatowo-wychowawczych Gminy Rudnik – organizacja XXI Przeglądu Dorobku Artystycznego Szkół Gminy Rudnik nad Sanem

04.03.2011 Nauczyciele i uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Rudniku nad Sanem

23.02.2011 Szkolenie dotyczące pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego 2007-2013

22.02.2011 Nauczyciele i uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ulanowie

17.02.2011 Organizatorzy VI Podkarpackiego Pleneru Fotograficznego Centrum Foto Alfa – Monika i Roman Łyko z Firmy Fotograficznej FOTOS z Łańcuta

16.02.2011 Sentymentalna wizyta pianisty Konrada Mastyło

15.02.2011 Dzieci i opiekunowie z Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem

14.02.2011 Pan Waldemar Matuszewski – Dyrektor Artystyczny Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

14.02.2011 Goście z Łodzi i Jarosławia. Zaprzyjaźniona z Centrum Wikliniarstwa artysta plastyk Anna Kałamarz-Kucz (wykładowca PWSW w Przemyślu oraz PLSP w Jarosławiu), Joanna Rusin (projektant wzornictwa, Łódź) oraz Hubert Czapski (metaloplastyk, Łódź)

07.02.2011 Uczniowie klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Rudniku nad Sanem

28.01.2011 Wizyta gości z Rzeszowa – p. Jolanty Niżańskiej – Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 oraz p. Czesławy Proboli

19.01.2011 Dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Zarzeczu

09.01.2011 XIX finał WOŚP

08.01.2011 „Podając Dłóń Tradycji” – wernisaż wystaw sztuki nowoczesnej bazującej na folklorze świętokrzyskim