19.12.2009 Nauczyciele i uczniowie Gimnazjum z Odziałami Integracyjnymi Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Stalowej Woli w ramach projektu Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli „RAZEM”

15.12.2009 Iluminacja Centrum Wikliniarstwa – Boże Narodzenie 2009

14.12.2009 Nauczyciele i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie

11.12.2009 Spotkanie integracyjne uczestników projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem pod nazwą „Czas na aktywność w Gminie Rudnik nad Sanem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

07.12.2009 Konferencja Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”

04.12.2009 Mikołaj w Centrum Wikliniarstwa

03.12.2009 Pan Rafał Baranowski p.o. Dyrektora Departamentu Promocji, Turystyki i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego

03.12.2009 Uczestnicy projektu „Okno na świat” współfinansowanego ze środków UE, wspierającego aktywizację zawodową i społeczną osób z dysfunkcją wzroku, organizowanego przez firmę Quatro Computers z Rzeszowa

30.11.2009 Nauczyciele i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeżowem-Podgórzu

28.11.2009 Uczestnicy projektu „Od patyczka do koszyczka II” realizowanego przez Lokalną Organizację Turystyczną „Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

25.11.2009 Spotkanie z Kazimierzem Plocke – Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa – dyskusja na temat sytuacji i problemów gospodarczo-ekonomiczno-społecznych gminy Rudnik nad Sanem związanych z wikliniarstwem i rolnictwem

24.11.2009 Wizyta Państwa Lucyny i Andrzeja Krawczyk – podziękowanie za gościnę w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej

21.11.2009 Centrum Wikliniarstwa w obiektywie Adama Krzykwy

20.11.2009 „Z Przędzela po rektorskie berło …” Sesja naukowa poświęcona pamięci prof. Mieczysława Karasia – wybitnego naukowca pochodzącego z Przędzela w gm. Rudnik nad Sanem

11.11.2009 „Z ołówkiem po Polsce i Lwowie” Wernisaż wystawy grafiki i rysunku Igora Steczaka DZIEŃ OTWARTY CENTRUM WIKLINIARSTWA

22, 23, 26.10.2009 Nauczyciele i uczniowie Gimnazjum nr 3 w Stalowej Woli

22.10.2009 Członkowie Klubu Seniora 'Promyk’ ze Stalowej Woli

20.10.2009 Nauczyciele i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Andrzejowie

17.10.2009 Wycieczka Koła Terenowego PTTK Nr 32 z Rzeszowa

16.10.2009 Przedstawiciele Stowarzyszenia 'Spotkania na Granicy’ z niemieckiego miasta Gersheim

16.10.2009 Klasy IIId, Va i Vc z Publicznej Szkoły Posdtawowej nr 7 w Stalowej Woli

12.10.2009 Grupa młodzieży, realizująca projekt COMENIUS: z Polski (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rzeszowie) oraz Słowacji, Czech i Węgier

08.10.2009 Wernisaż wystawy malarstwa olejnego i pastelowego Ireneusza Załuskiego z Puław

08.10.2009 Uczestnicy projektu 'Okno na świat’ współfinansowanego ze środków UE, wspierającego aktywizację zawodową i społeczną osób z dysfunkcją wzroku, organizowanego przez firmę Quatro Computers z Rzeszowa

08.10.2009 Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Leżajsku

07.10.2009 Goście Nadleśnictwa Rudnik – leśnicy z Niemiec i Szwajcarii

01.10.2009 Nauczyciele i uczniowie klas II b i III b Publicznej Szkoły Podstawowej z Odziałami Integracyjnymi Nr 7 w Stalowej Woli

30.09.2009 Uczestnicy Terapii Zajęciowej w Połańcu

30.09.2009 Staż i praktyka studencka w Miejskim Ośrodku Kultury w Rudniku nad Sanem – zakończenie

28.09.2009 Wizyta p. Lecha Gancarza z Małżonką

24.09.2009 Klub Seniora – Stary Dzików

22.09.2009 Opiekunowie i pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli

22.09.2009 Nauczyciele i uczniowie klasy IV b i IV f PSP nr 7 w Stalowej Woli

22.09.2009 Nauczyciele i uczniowie klas I, II, III Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nisku

21.09.2009 Nauczyciele i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nisku

18.09.2009 Nauczyciele i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Stalowej Woli

14-18.09.2009 Plener artystyczny studentów kierunku Grafika Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi – „Między ziemią a niebem” Rudnik nad Sanem 2009

14-15.09.2009 Warsztaty wikliniarskie

12.09.2009 Grupa turystów z Biura Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK Lublin

05.09.2009 Piknik rodzinny pod hasłem „Tornister pełen uśmiechów”zorganizowany przez Caritas Polska i Redakcję Programów Katolickich TVP S.A

03.09.2009 Wernisaż wystawy „Browary Podkarpacia”

31.08.2009 „Lalki z duszą” Lidii Bogaczówny i Izabeli Bogacz – Rostworowskiej przejął p. Jerzy Krzemiński, reprezentujący Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

24.08.2009 Realizacja filmu reklamującego Centrum Wikliniarstwa zleconego przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie

20-22.08.2009 Warsztaty wikliniarskie

21.08.2009 Dzieci i młodzież z Formacji Tańca Towarzyskiego w Żywcu

11.08.2009 Dzieci ze świetlicy środowiskowej „Promyczek” działającej przy Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Rozwadowie

09.08.2009 Koncert Organowy z udziałem krakowskich artystów: Konrada Mastyło, organisty, pianisty „Piwnicy pod Baranami” oraz Przemysława Brannego aktora, solisty m.in.: w oratoriach Piotra Rubika Zdjęcia wykonał Grzegorz Sekulski

07.08.2009 Pani Romana Pawelska-Sulot z rodziną – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Kwidzynie – dawne Technikum Wikliniarskie

05.08.2009 Uczestnicy kolonii z partnerskiego miasta Gminy Nisko – Fehergyarmat, Szatmarcseke, Turistuandi (Węgry)

05.08.2009 Uczestnicy Międzyszkolnego Klubu Sportowego przy Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym im. Szarych Szeregów – nauka wyplatania

1-3.08.2009 Uczestnicy Międzyszkolnego Klubu Sportowego przy Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym im. Szarych Szeregów

29.07.2009 Wycieczka dzieci ze świetlicy środowiskowej Długi Kąt – Osiedle (k. Józefowa)

27.07.2009 Uczestnicy projektu „Okno na świat” organizowanego przez firmę Quatro Computers z Rzeszowa

16-18.07.2009 Warsztaty wikliniarskie w Centrum Wikliniarstwa

13.07.2009 „Lalki z duszą” Lidii Bagaczówny i Izabeli Bogacz-Rostworowskiej

08.07.2009 Uczestnicy letnich rekolekcji oazowych – Fundacja Światło-Życie (Ośrodek w Sandomierzu)

04.07.2009 Uczestnicy XX Ogólnopolskiego Kolonijno – Wypoczynkowego Turnieju Szachowego – Rudnik nad Sanem

02.07.2009 Wernisaż wystawy „Lalki z duszą” Lidii Bogaczówny i Izabeli Bogacz-Rostworowskiej

30.06.2009 Grupa pracowników Ministerstwa Środowiska i Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

22.06.2009 Wystawa malarstwa Aliny Dorady-Krawczyk

22.06.2009 Wystawa malarstwa Wandy Badowskiej-Twarowskiej

20.06.2009 Uczestnicy Międzynarodowego Zjazdu Flisaków – Ulanów 2009

17.06.2009 Warsztaty wikliniarskie w których udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół w Kamieniu

13.06.2009 Koleżeński Zjazd Absolwentów Akademii Medycznej we Wrocławiu (Rocznik 1966)

10.06.2009 Nauczyciele i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Stalowej Woli

09.06.2009 Dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Żaczek” w Nisku

09.06.2009 Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Terliczce

04.06.2009 Finisaż wikliny artystycznej i użytkowej, w warszawskiej Galerii „Aktyn”

28.05.2009 Służba Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Podkarpackiego

27.05.2009 Wycieczka uczniów uczestniczących w wymianie młodzieży między Gimnazjum w Ulanowie a Kempen (Niemcy)

26.05.2009 Pan Marek Ordyczyński, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie

24.05.2009 Nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Starym Narcie, oraz nauczyciele i uczniowie z włoskiego miasteczka Crotone

22.05.2009 II rocznica otwarcia Centrum Wikliniarstwa

20.05.2009 Uczestnicy projektu „Okno na świat” współfinansowanego ze środków UE, wspierającego aktywizację zawodową i społeczną osób z dysfunkcją wzroku, organizowanego przez firmę Quatro Computers z Rzeszowa – nauka wyplatania

19.05.2009 Grupa Emerytowanych Nauczycieli z Tarnobrzegu

05.2009 Wystawa wikliny artystycznej i użytkowej ze zbiorów rudnickiego Centrum Wikliniarstwa w warszawskiej Galerii „Aktyn”

14.05.2009 Wicedyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej ks. Tomasz Szostek, oraz najmłodszy w historii zdobywca obu biegunów Janek Mela

10.05.2009 IV Majówka Kolejowa – Stalowa Wola – Rozwadów

05.2009 Efekty I Międzynarodowego Sympozjum Form Przestrzennych w Wiklinie – maj 2009r.

05.2009 Artyści i wyplatacze podczas pracy w Centrum Wikliniarstwa i na skwerach miasta

05.2009 I Międzynarodowe Sympozjum Form Przestrzennych w Wiklinie w obiektywie uczestników

05.2009 Prace powstałe podczas I Międzynarodowego Sympozjum Form Przestrzennych w Wiklinie Rudnik nad Sanem Maj 2009

05.2009 I Międzynarodowe Sympozjum Form Przestrzennych w Wiklinie Rudnik nad Sanem – Maj 2009

09.05.2009 Finisaż I Międzynarodowego Sympozjum Form Przestrzennych w Wiklinie

09.05.2009 Wernisaż wystawy malarstwa „Taniec i Ruch” Aliny Dorady – Krawczyk i Wandy Badowskiej – Twarowskiej z Warszawy

01.05.2009 Autorska biżuteria p. Iwony Żwirek z Sandomierza – Maj 2009

20.04.2009 Poseł na Sejm RP Mieczysław Kasprzak w Centrum Wikliniarstwa – gość Burmistrza Waldemara Grochowskiego

09.04.2009 Ptaki powracają na staw, a rzeźba Anioła zyskuje nowe wiklinowe skrzydła

08.04.2009 Delegacje: Ochronki i Przedszkola – składanie życzeń świątecznych

30.03.2009 Uczniowie klasy I LO i 1 TB ZS w Jeżowem

28.03.2009 Wernisaż wystawy malarstwa i rzeźby Anny Frąckowicz /Łódź/ – PASJA

26.03.2009 Wizyta Przyjaciół Centrum Wikliniarstwa: Andrzeja Szoszkiewicza, prezesa firmy „Smartlink” /Poznań/ oraz współpracującego z nim znakomitego fotografa Janusza Tatarkiewicza

26.03.2009 „W poszukiwaniu wiosny” – wizyta przedszkolaków w Centrum Wikliniarstwa

03.2009 Wystawa koszyczków wielkanocnych udostępnionych przez hurtownię p. Antoniego Wnuka

18.03.2009 Uczestnicy projektu „Okno na świat” organizowanego przez firmę Quatro Computers z Rzeszowa – nauka wyplatania

18.03.2009 Członkowie organizacji „Fundacja dla Polski” w centrum Wikliniarstwa

06.03.2009 Uczniowie Gimnazjum Nr 2 w Biłgoraju – nauka wyplatania

05.03.2009 Uczniowie z klasy I „a” i I „c” z Liceum Ogólnokształcącego w Nisku

05.03.2009 Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Harasiukach

28.02.2009 Wernisaż wystawy malarstwa i tkaniny artystycznej Iwony Bugajskiej-Bigos i Katarzyny Kadłuczki

27.02-01.03.2009 Warsztaty wikliniarskie, z udziałem artystów skupionych wokół warszawskiej galerii „Aktyn”

27.02.2009 Warsztaty artystycznego ozdabiania przedmiotów techniką serwetkową (decoupage) prowadzone przez mieszkankę Rzeszowa, panią Czesławę Probolę

26.02.2009 Wycieczka klasy III z PSP nr 2 w Rudniku nad Sanem wraz z wychowawczynią Panią Elżbietą Zając

26.02.2009 Warsztaty wikliniarskie dla uczestników projektu „Okno na świat” współfinansowanego ze środków UE, wspierającego aktywizację zawodową i społeczną osób z dysfunkcją wzroku, organizowanego przez firmę Quatro Computers z Rzeszowa

08.02.2009 Wernisaż wystawy decoupage’u Czesławy Proboli z Rzeszowa

06.02.2009 Wernisaż wystawy wikliny artystycznej i użytkowej ze zbiorów Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem w Buskim Samorządowym Centrum Kultury

06.02.2009 Członkowie „Stowarzyszenia Ziemi Malczańskiej”

31.01.2009 Finisaż wystawy prac uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu z lat 1998-2008

20.01.2009 Wiklinowe choinki wykonane przez studentów Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, z materiałów Centrum Wikliniarstwa

16.01.2009 Wizyta redaktora „Naszego Dziennika” Mariusza Kamienieckiego z Jarosławia

16.01.2009 Uczestnicy projektu „Okno na świat” współfinansowanego ze środków UE, organizowanego przez firmę Quatro Computers z Rzeszowa

13.01.2009 Wystawa prac zrealizowanych z wikliny w Zespole Sztuk Plastycznych w Jarosławiu

12.01.2009 Wizyta Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej w Centrum Wikliniarstwa – obiekcie nagrodzonym w I edycji Konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Polska Pięknieje – 7 cudów Unijnych Funduszy”

12.01.2009 Wizyta Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej w Centrum Wikliniarstwa – obiekcie nagrodzonym w I edycji Konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Polska Pięknieje – 7 cudów Unijnych Funduszy” Fot. Adam Krzykwa

11.01.2009 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2009 Jedna z grup kwestujących, korzystająca z ciepłego poczęstunku i zwiedzania Centrum Wikliniarstwa