Warsztaty tańca towarzyskiego

Zajęcia plastyczne

Zabawy śniegu

Seans filmowy w Kinie „Rusałka” dla dzieci z całej Gminy

Spotkanie autorskie Roberta Karwata z Lublina