Encyklopedie i słowniki

7 stycznia 2016r. w Filii bibliotecznej w Przędzelu odbyła się lekcja biblioteczna, w której uczestniczyli uczniowie kl.V z nauczycielką p. Iwoną Zygmunt.

Celem lekcji było przygotowanie ich do samodzielnego korzystania z wydawnictw informacyjnych. Uczniowie wzięli również udział w zajęciach praktycznych, polegających na samodzielnym wyszukiwaniu haseł z encyklopedii z różnych dziedzin wiedzy, słowników synonimów, frazeologicznych, ortograficznych, wyrazów obcych,które dostarczyły im bezpośrednio informacji na postawione pytanie, bądź poszukiwany temat.

Oprac. Anna Straub
Kierownik Biblioteki