DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2021

9 lutego 2021 roku obchodzić będziemy po raz 17 Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem “Działajmy Razem!”. Choć Dzień Bezpiecznego Internetu wpisany jest do kalendarza 9 lutego, wydarzenia organizowane w ramach tej akcji trwają do końca marca. Szkoły, biblioteki, domy kultury, a także prywatne instytucje z całej Polski prowadzą zajęcia edukacyjne, happeningi, kampanie informacyjne czy konkursy, które mają zapoznać rodziców, nauczycieli i wychowawców z ceber zagrożeniami, a młodym wskazać pozytywne aspekty wykorzystania Internetu. W tym czasie wiele środowisk łączy się we wspólnym działaniu, bo troska o cyfrowe bezpieczeństwo wymaga wysiłku nas wszystkich. Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest z inicjatywy Unii Europejskiej od 2004 r. Od kilku lat przekroczył już granice Europy i dotarł 160 krajów świata. Program Komisji Europejskiej Safer Internet (PCPSI) został uruchomiony w 1999 r. Ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internatu. Od 2005 roku do programu włączona została problematyka związana z zagrożeniem wynikającym z nowoczesnych urządzeń mobilnych, z gier online, wymianą plików przez internat i innymi formami komunikacji online. Priorytetem programu jest zwalczanie cyberprzemocy i uwodzenia dzieci w intrenecie. W Polsce wydarzenie organizuje Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.