Aktualności

13.09.2017r. Centrum Wikliniarstwa zwiedziły Siostry Służebniczki, Opiekunowie i dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” w Rudniku nad Sanem.