Dzieci z Domu Dziecka Nasz Dom Dzieciątka Jezus w Rudniku nad Sanem zwiedziły Centrum Wikliniarstwa oraz wzięły udział w nauce wyplatania – 17.08.2015r.