Działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem w 2020 roku różniła się od dotychczasowej ze względu na pandemię COVID-19. W obliczu sytuacji epidemicznej większego znaczenia nabrała przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa. Wprowadzono nowe zasady, które miały za zadanie ograniczenie możliwości zakażenia i zapewnienie maksimum poczucia bezpieczeństwa dla pracowników MOK-u i osób przebywających w naszej instytucji stosując się do aktualnych wytycznych ogłaszanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
Wszelkie decyzje dotyczące działalności MOK dyrektor podejmował w porozumieniu z burmistrzem gminy. Choć sytuacja epidemiczna wymusiła na nas zamknięcie instytucji dla odbiorców i gości, nie oznacza to, że nie funkcjonowaliśmy. Swoją pracę przenieśliśmy do sieci i staraliśmy się wypełnić kulturą przestrzeń online. Docieraliśmy do naszych odbiorców za pośrednictwem wirtualnej przestrzeni: strony internetowej – 41 publikacji oraz facebooka – 61 postów.
W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem 12 marca 2020r. zawiesił działalność. W Domu Kultury nie odbywały się zaplanowane wydarzenia kulturalne z okazji Wielkanocy, 3 Maja, zakończenia sezonu artystycznego, Dnia Seniora, Święta Pluszowego Misia oraz zajęcia grupowe: taneczne i plastyczne. Nie doszło również do realizacji kolejnej edycji imprezy „Wiklina 2020 Rudnik nad Sanem”. Centrum Wikliniarstwa oraz Biblioteki zamknięte były dla turystów i czytelników.
4 maja 2020r. Biblioteka Publiczna w Rudniku nad Sanem oraz Filie w Kopkach i Przędzelu zostały otwarte z zachowaniem należytych środków ostrożności natomiast Centrum Wikliniarstwa oficjalnie wznowiło możliwość zwiedzania oraz dokonywania zakupów w sklepiku 7 czerwca 2020r. W związku z nowymi obostrzeniami związanymi z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem jesienią Miejski Ośrodek Kultury został zamknięty do odwołania, natomiast od 30.11.2020r. Biblioteka Publiczna oraz Filie w Kopkach i Przędzelu wznowiły działalność.

Centrum Wikliniarstwa

W 2020r. z oferty Centrum Wikliniarstwa skorzystało 1630 osób m.in.:
– zwiedzając wystawy,
– biorąc udział w pokazach, nauce wyplatania oraz warsztatach wikliniarskich prowadzonych
przez wikliniarza,
– oglądając prezentację multimedialną,
– spacerując szlakiem wiklinowych rzeźb,
– biorąc udział w wernisażach wystaw artystycznych, spotkaniach, prelekcjach,
– biorąc udział w zajęciach podczas ferii i wakacji oraz w imprezie plenerowej na obiektach MOSiR-u zorganizowanej przez grupę „Działamy wspólnie” (składającą się z pracowników MOK: Waldemar Łojek, Edyta Madej, Magdalena Błądek).

Odbyły się 2 wernisaże wystaw artystycznych:
– “Rudniczanie wyznania mojżeszowego” – wystawa fotografii i judaików
– “Plecionkarstwo” wystawa prac uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie.

Ponadto zaaranżowano 3 wystawy artystyczne:
– wystawa malarstwa i grafiki Moniki i Damiana Waliczek,
– wystawa Danuty Pelc “Zaczarowany świat lalek porcelanowych”,
– “Młodzi dla Niepodległej” wystawa Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.

Dom Kultury

Koncerty, imprezy okolicznościowe ………… …………….…………………6 spotkań – 502 osoby
– Koncert piosenek żydowskich……………………………………………………………..250 osób
– Koncert Noworoczny “A nadzieja znów wstąpi w nas” w wykonaniu Dagmary Moskwy
i Konrada Mastyło…………………………………………………………………………..….100 osób
– Baśniowy Bal Karnawałowy …………………………………………………………………25 osób
– Koncert z okazji Dnia Kobiet………………………………………………………………..100 osób
– Koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości – nagranie on-line………….……. .14 osób
– Koncert „Kolędowania czar” – nagranie on-line……………………………………………..13 osób
Zajęcia plastyczne ……………………………… ……..……………………….3 spotkania – 17 osób
Zajęcia taneczne grup MOK ………………………………………………….31 spotkań – 1088 osób
Nauka gry na pianinie……………… ……………………………………… 22 spotkania – 103 osoby
Fitness Dance…………………………………………………………………….17 spotkań – 65 osób
Próby artystyczne ………….……………………………………………………4 spotkania – 75 osób
Spotkania ………………………………………………………………………3 spotkania – 162 osoby
Podsumowanie projektu „Po drugiej stronie”………………………………………..…………40 osób
Wynajem sali………………………………………………….…………………..5 spotkań – 850 osób

Zorganizowano 2 wystawy artystyczne:
– wystawa malarstwa i rysunku Anny Błądek “Przegląd”
– wystawa fotografii wielkoformatowej przedstawiająca pracę młodzieży podczas realizacji
projektu „ Po drugiej stronie”.
Razem: 2902 osoby

Biblioteka Publiczna

Czytelnictwo
• wypożyczenia: 11 971 woluminów
• czytelnicy zarejestrowani: 853
• odwiedziny w wypożyczalni: 4 156
• odwiedziny w czytelni: 314
• liczba udzielonych informacji: 170
Działalność upowszechnieniowa (w 2020 roku)
• ilość zorganizowanych form promocji książki i bibliotek: 40
• ilość uczestników: 192
• plakaty, wystawki, gazetki: 20
Razem: 4 662 osoby korzystające z wypożyczalni, czytelni, informacji i uczestników działalności upowszechnieniowej
Zbiory
Księgozbiór Biblioteki Publicznej w Rudniku nad Sanem z filiami liczy 25 492 wol.
w tym:
• literatura piękna dla dorosłych: 12 183
• literatura dla dzieci i młodzieży: 8 586
• literatura popularno-naukowa: 4 723
• książka mówiona: 7 egz.
W 2020r. do 3 bibliotek w gminie zakupiono 484 książek na kwotę 13 783,95zł

Środki na zakup zbiorów
• 8 483,95 zł ze środków Organizatora – Gminy
• 5 300,00 zł z dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Biblioteki Narodowej, Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

ŁĄCZNA LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY KULTURALNEJ MOK 9 194 osób, w tym:
Biblioteka – 4 662 osoby
Dom Kultury – 2 902 osoby
Centrum Wikliniarstwa – 1630 osób