Działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w 2018 roku