• Spotkania autorskie. Organizujemy spotkania autorskie, na które zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół. Bezpośrednia rozmowa z autorem zachęca do częstszego kontaktu z książką i biblioteką.
  • Kameralne imprezy okolicznościowe ( Międzynarodowy Dzień Książki, Tydzień Bibliotek, Noc Bibliotek, Tydzień Głośnego Czytania, Narodowe Czytanie, Dzień Pluszowego Misia, spotkania przedświąteczne)
  • Akcje: „Ferie i wakacje z biblioteką”. Podczas ferii i wakacji organizujemy w bibliotekach różne formy pracy z dziećmi i młodzieżą. Są to zajęcia plastyczne, konkursy, zabawy plenerowe, głośne czytanie wybranych tekstów, zabawy w teatr, gry stolikowe i in.
  • Lekcje biblioteczne. Proponujemy uczniom szkół lekcje, w czasie których mają okazję poznać warsztat pracy bibliotekarza, zbiory, katalogi, sposoby wyszukiwania informacji w sposób tradycyjny i elektroniczny. Organizujemy też lekcje na określony temat zaproponowany przez nauczyciela. Celem tych spotkań jest promocja biblioteki literatury i czytelnictwa, jak również edukacja czytelnicza.
  • Wycieczki do bibliotek. Młodzież, dzieci i nauczycieli zapraszamy do odwiedzania bibliotek, wystaw, prezentacji multimedialnych. Podczas pobytu w bibliotece zapoznajemy z ofertą i zachęcamy do korzystania z naszych placówek bibliotecznych.