Dożynki Powiatu Niżańskiego – Harasiuki 2019

Gminę Rudnik nad Sanem w Dożynkach Powiatu Niżańskiego w Harasiukach reprezentowali:
– Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski
– Dyrektor Anna Straub i pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury
– Poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku nad Sanem
– Koło Gospodyń Wiejskich z Kopek, które wykonało wieniec dożynkowy
– Koło Gospodyń Wiejskich “Przędzelanki”, które zajęło III miejsce w Powiatowym Konkursie na
Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego.
Stoisko promocyjne naszej gminy przygotowali pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem. Na stoisku znalazły się materiały promocyjne oraz produkt lokalny Polskiej Stolicy Wikliny.
W programie artystycznym Gminy Rudnik nad Sanem znalazł się występ Chóru “Wiklina” Rudnickiego Klubu Seniora.