Biblioteka Publiczna w Rudniku nad Sanem otrzymała dofinansowanie w ramach programu „KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2017”. Na realizację zadania ze środków Instytutu Książki otrzymaliśmy 10 115,00 zł. Wkład własny Biblioteki to 1 785,00 zł, całkowita kwota wydatków wynosi 11 900,00 zł. W ramach dotacji zakupimy nowoczesny sprzęt komputerowy oraz urządzenia peryferyjne do Biblioteki w Rudniku nad Sanem oraz do Fili bibliotecznej w Kopkach.

Oprac. Anna Straub Kierownik biblioteki

kraszewski

001