AktualnościAktualności Centrum Wikliniarstwa

19 maja 2023 r. w Muzeum Zamkowym w Sandomierzu delegacja z Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z Dyrektor Anną Straub wzięła udział w obchodach jubileuszu 20-lecia Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i 10-lecia Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego połączonym z otwarciem wystawy „Tradycje od pokoleń. Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce”. Na ręce Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury złożony został dyplom dla depozytariuszy plecionkarstwa w podzięce za zaangażowanie i wkład w kultywowanie polskiej tradycji. Na zakończenie pani Anna Straub wygłosiła prezentację na temat wikliniarstwa, Rudnika nad Sanem oraz Centrum Wikliniarstwa.