Aktualności

20. 09.2020 r. delegacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem wzięła udział w III edycji Festiwalu na Styku Kultur w Krasiczynie. Zorganizowane zostały warsztaty wikliniarskie, a na stoisku promocyjnym zaprezentowano wiklinę artystyczną i użytkową.