Użytkownik w czytelni może skorzystać z książek i innych źródeł informacyjnych. Są to encyklopedie ogólne i dziedzinowe, słowniki, przewodniki, informatory, poradniki, wydawnictwa regionalne, czasopisma, kartoteki wycinków prasowych. Ponadto biblioteka gromadzi i opracowuje literaturę i inne materiały nt. wikliny i tradycji wikliniarskich w regionie.
     Wszystkie książki i materiały znajdujące się w czytelni, udostępniane są tylko na miejscu.
W czytelni można wykonać za odpłatnością kserokopie materiałów bibliotecznych.

Na życzenie zainteresowanego wykonujemy kserokopie wybranych materiałów. Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83 z późniejszymi zm.) kopiowane mogą być tylko fragmenty opublikowanych materiałów nie większe niż 1 arkusz wydawniczy (do 22 stron).