17.08.2016r. czytelnicy Bibliotek wraz z opiekunami wybrali się na wycieczkę rowerową do Nadleśnictwa Rudnik. Na miejscu powitali nas leśniczy p. Krystyna Bajek i podleśniczy p. Paweł Sowa. Dzieci z entuzjazmem uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych, podczas których zdobywały informacje na temat lasu, jego mieszkańców i roślinności. Podleśniczy rozmawiał z dziećmi o życiu lasu, opowiadań ciekawostki na temat zwierząt jak również o roślinności i o tym, w jaki sposób możemy zaprzyjaźnić się z lasem, aby była to korzy dla obu stron. Wszyscy chętnie też odpowiadali na zadawane pytania. Następnym punktem wycieczki – dzięki uprzejmości Nadleśnictwa – było ognisko i kiełbaska z grilla. Na zakończenie dzieci podziękowały serdecznie leśnikom za umożliwienie kontaktu z przyrodą i lasem oraz za otrzymane pamiątkowe linijki i plany lekcji. Nasyceni powietrzem „zielonych płuc” naszej okolicy i uśmiechnięci w drodze powrotnej zatrzymaliśmy się jeszcze na lody.