02.06.2015r. Centrum Wikliniarstwa zwiedzili członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z terenu powiatu niżańskiego.