Centrum Wikliniarstwa zwiedzili członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Ropczyc – 27.08.2015r.