Członkowie Izby Gospodarczej Dorzecza Raby zwiedzili Centrum Wikliniarstwa oraz wzięli udział w pokazie wyplatania – 9.11.2014r.