AktualnościAktualności Biblioteka

3.02.2021r. dzieci uczestniczyły w zajęciach w Filii bibliotecznej w Kopkach. Podczas tych zajęć poznały termin : czasopismo oraz strukturę budowy czasopisma. Nauczyły się korzystać ze słownika języka polskiego. Chętnie brały udział w rozwiązywaniu krzyżówki oraz układaniu wyrazu z rozsypanki literowej. Nauczyły się techniki stemplowania poprzez samodzielne wykonywanie stempelków i odbijaniu ich na kartce. Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały drobne upominki.