15.04.2016 r. w Centrum Wikliniarstwa rozpoczął się cykl lekcji historycznych połączonych z prezentacją multimedialną – „RUDNIK NAD SANEM MOJA MAŁA OJCZYZNA”, prowadzonych przez kustosza Centrum Wikliniarstwa. W pierwszej lekcji wzięli udział uczniowie kl. V Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Rudniku nad Sanem.