30 lipca 2015r. Polską Stolicę Wikliny zwiedził Chór „Chorus” z Korczyny pod przewodnictwem Prezesa Stanisława Romana.
W programie wycieczki znalazło się zwiedzanie ekspozycji Centrum Wikliniarstwa oraz spacer szlakiem wiklinowych rzeźb. W podziękowaniu za gościnę Chór wykonał mini – recital pieśni patriotycznych pod pomnikiem Hrabiego Ferdynanda Hompescha – ojca rudnickiego wikliniarstwa.