Centrum Wikliniarstwa zwiedzili członkowie Stowarzyszenia KRIS – Kreatywność, Rozwój, Innowacyjne Społeczeństwo z Rzeszowa