Centrum Wikliniarstwa odwiedziły: p. Anna Brzechowska – Rębisz, Dyrektor Biura i p. Ewa Borowiak z Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 7.08.2017r.